*:•.مشق مهر.•:*
این وبلاگ به آدرسhttp://mashghemehr.blogfa.com انتقال یافته است و در آدرس جدید بروزرسانی می گردد 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

تدریس و انواع روشهای ارائه آن از بحث های اساسی علمای تعلیم و تربیت بوده است تا بدانجا که منجر به ارائه تعاریف و نظرات گوناگون شده است.

در ساده ترین تعریف از فرهنگ معین تدریس عبارت است از درس گرفتن ، درس دادن و درس گویی .

در فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی – فارسی تدریس به معنای درس دادن ،معلمی کردن ، آموختن بیان شده است.

بعضی تدریس را «بیان صریح معلم درباره آنچه باید یاد گرفته شود » می دانند و گروهی دیگر تدریس را « همورزی متقابلی می دانند که بین معلم و شاگرد و محتوا در کلاس درس جریان دارد » تعریف می کنند . عده زیادی از مربیان و متخصصان تعلیم و تربیت « فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای شاگردان آسان کند » را تدریس نامیده اند...........


در تعریفی دیگر تدریس فعالیتی است با سه ویژگی :

1-    تدریس باید هدف داشته باشد .

2-    تدریس باید متناسب با هدف و مقصود باشد .

3-    مفاهیم به طریقی ارائه شود که مطابق فهم و توانایی دانش آموزان باشد.

مجموعه اعمالی که به قصد تسهیل یادگیری دانش آموزان ، از طریق کنش متقابل معلم و یک یا چند دانش آموز انجام می گیرد را تدریس می گویند.

از تعاریف ذکر شده می توان نتیجه گرفت تدریس امری است هدفدار و آگاهانه که به منظور یادگیری و ایجاد تغییر دررفتار و نگرش و مهارت دانش آموزان از طریق معلمان، صورت می پذیرد و سه رکن اساسی نظیر معلم و شاگرد و محتوای آموزشی را تحت پوشش قرار می دهد به نحوی که این سه رکن باید در تعامل با یکدیگر باشند تا تدریس مورد نظر را کار آمد تعریف کنیم .تعاملی که در یک کلاس درس بین معلم و دانش آموز ایجاد می شود نیازمند به ارتباط می باشد که می تواند به اشکال مختلف صورت پذیرد :

1-    ارتباط یک سویه :

 در این نوع از ارتباط نقش اصلی به عهده معلم می باشد چرا که معلم متکلم وحده بوده و کلیه مفاهیم و دانش نهفته در محتوای آموزشی را از طریق روش معمولا" سخنرانی به دانش آموزان انتقال می دهد در این روش دانش آموز منفعل بوده و سهم بسیار اندکی را در فرایند یاددهی و یادگیری ایفا می نماید . تعامل دانش آموز با سایر همکلاسیها تنها در وقت های غیر کلاسی مثلا "هنگام زنگ تفریح و یا زنگ ورزش می باشدو دانش آموز تکلیف ارائه شده را به سرعت و تنهایی انجام می دهد که نهایتا" خسته کننده است توقع کمک و تنهایی را از دیگران ندارد مرجع اصلی کمک معلم می باشد

معلم                             دانش آموز

2-    ارتباط دوسویه :

 در این نوع از ارتباط دانش آموز نیز فعال است و از روشهای متنوعی جهت شراکت دانش آموز در فرایند تدریس استفاده می شود و معمولا" یادگیری از ثبات بیشتری نسبت به شیوه اول برخوردار است . 

          معلم                             دانش آموز

3-                ارتباط چند سویه :

 در نوع سوم از شیوه ارتباط ، تعامل بین معلم و دانش آموزان صورت می گیرد معلم با اتخاذ شیوه های مشارکتی با گروه بندی و تفکیک وظایف ، کلیه دانش آموزان را در گیر برنامه های آموزشی می نماید و دانش آموزان در ارتباط بایکدیگر و معلم ، نقش ارزنده ای را در تحقق اهداف آموزشی و جریان تدریس ایفا می نمایند .قدر مسلم یادگیری در این شیوه از ثبات بیشتری برخوردار است و بار مسئولیت تدریس تنها بر عهده معلم نمی باشد هر چند که معلم نقش هدایت و راهنمایی گروهها را بر عهده دارد . دانش آموزان یاد می گیرند در اوقاتی که نیازبه کمک دارندبه همکلاسیهای خود نیز اتکا کنند .

دراین نوع از تعامل ، روابط میان فردی توسعه می یابد. وقتی بین معلم ، کلاس و دانش آموزان ، روابط مثبت وجود دارد، یادگیری رخ می دهد . نقش معلم این است که در درون کلاس جوسالمی به وجود آورد تا یادگیری به طور خودکار انجام پذیرد . این رویکرد اغلب تحت تاثیر دیدگاه کارل راجرز و پیروان او شکل گرفته است .

                              معلم

دانش آموز                                     دانش آموز

در بررسی شیوه های سه گانه ارتباط ، چنین به نظر می رسد ما برای داشتن تدریسی موفق که به یادگیری بیانجامد و اهداف آموزشی مورد نظر تحقق یابد ، به ارتباطی از نوع سوم نیازمندیم .

ارتباط مناسب میان معلم و دانش آموز ، اغلب محور اثر بخشی است و فعالیتهای کلاسی به تمامی با ارتباط متقابل کلامی میان معلمان و دانش آموزان ممکن می شود.اساس کار آموزش بر روی یادگیری استوار است کیمبل یادگیری را به صورت تغییر نسبتا" پایدار در توان رفتاری ( رفتار بالقوه ) که در نتیجه تمرین تقویت شده رخ می دهد ، تعریف کرده است .

ویژگیهای تدریس موفق

معلم دارای نفوذ معنوی است وبارفتارهایش ،الگوها وسرمشق هایی را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد. شخصیت معلم اثری عمیق وپایدار در افکار وقلوب دانش آموزان به جای می گذارد.زیرا دانش آموزان در مرحله ای از عمر قرار دارند که تمام جلوه های فکری واحساس های درونی معلم را که در گفتار ورفتار او تجلی می یابد،معیاری برای افکار ورفتار خویش قرار می دهند.

آموزش موفق ، مستلزم رعایت رموزی چند است:

 1. طراحی برنامه
 2. شناخت موقعیت اجتماعی دانش آموزان
 3. حفظ شخصیت معلم
 4. تفهیم روش تدریس به دانش آموزان
 5. تهیه ی لوازم مورد نیاز آموزش
 6. مهم شماردن درس
 7. اشراف به تمام روشهای تدریس
 8. استفاده از نظرات زیرکانه ی دانش آموزان
 9. داشتن غنای علمی
 10. پرسشهای تدریجی متراکم
 11. رعایت تعادل در حین سخن گفتن
 12. اهمیت دادن به نظم
 13. گروه بندی کردن
 14. درس مهم است ،اما نه فقط درس
 15. پذیرفتن این که عالم محضر خداست وخدا همه جا ناظر کارهاست.

 

 یازده مرحله برای تدریس موفق

 1. ▪ اولین مرحله در یک تدریس موفق: آن که عاشق باشی

شما یک معلم نخواهید شد مگر این که علاقه ی زیاد به این شغل داشته باشید، چرا که اگر شغل معلمی آسان بود هر کسی میتوانست آن را انجام دهد. معلمان، مسئولیت بسیار مهمی را بر عهده دارند زیرا یک گفتگوی سطحی از یک معلم میتواند قسمتی از زندگی یک دانش آموز را تحت تأثیر قرار دهد، البته فراموش نکنیم که معلم یک الگوی دائما تحت نظر است.

 1. ▪ دومین مرحله در تدریس موفق: در تو باید لذت آموختن نشانگر بوده و ثابت نمایی

بر روی یک تابلو نوشته شده است «تحصیلات، یا آرام کردن پریشانی یا بر هم زدن آرامش است.»

این جمله می تواند روش تدریس شمارا تحت تأثیر قرار دهد.

 1. ▪ سومین مرحله در تدریس موفق: چشم امید به اهداف بلندباید…

بدانید که به کجا میروید و به اهدافتان توجه کنید. هرگز چیزی یاد نمی گیریدمگر زمانی که مجبور شویداز آن استفاده کنید.

اگر چیزی که درونتان است بیابید شما را نجات خواهد داد. اگر چیزی که درونتان است نیابید شما را نابود خواهد کرد.

 1. ▪ چهارمین مرحله در تدریس موفق: برتو است که مسئول و منظم باشی

تدریس میتواند تمام زندگی شما را به خود اختصاص دهد. با این کار ممکن است که تمام روز و شب را در مدرسه برای کمک به دانش آموزان بگذارید و در کارتان پیشرفت کنید. بهتراست فعالیتهای هدفمند مهیج و صحیح را برای رسیدن به هدفتان طرحریزی کنید.

 1. ▪ پنجمین مرحله در تدریس موفق: بجوی تا بیابی

تقاضا کنید، حتماً دریافت خواهید کرد.

اگر بدانید چه چیزهایی از کنترل شما خارج است در مورد آنها نگران نخواهید بود. این امر شما را از بسیاری تلاشهای بیهوده رهایی خواهد بخشید.

 1. ▪ ششمین مرحله در تدریس موفق: بر تو باد انصاف و آمادگی در امر تدریس

شما باید منصف باشید تا برای مسایل قبل از آن که به وجود آیند آماده باشید.

 1. ▪ هفتمین مرحله در تدریس موفق: عقل سلیم، لازمه ی تدریس است

زمان اتخاذ تصمیماتی که دانش آموزان را تحت تأثیر قرار میدهد رااز قضاوت صحیح خود استفاده کنید.

در هر قانون استثنایی وجود دارد و شما باید بتوانید به اندازه ی کافی و به سرعت متوجه این وضعیت بشوید تا قبل از این که از دست شما خارج شود آن را آرام کنید. بسیاری از دانش آموزان در طی سال ترفندهای زیرکانه ای را برای فریب معلمان آموخته اند.

 1. ▪ هشتمین مرحله در تدریس موفق: بی تعصب و انعطاف پذیر باشید تا موفق شوید. هیچ حق انتخاب دیگری ندارید.

چون با مردم سرو کار داریم باید آماده ی مسایل غیر منتظره هم باشیم و آنها را نتیجه بخش سازیم.

 1. ▪ نهمین مرحله در یک تدریس موفق: با ترس و لرز کار مسیر نمیشود.

با شک کار نکنید مطمئن باشید که حق با شماست.

 1. ▪ دهمین مرحله در تدریس موفق: در کار تدریس همت خود را بلند دار.

باید توقعتان را هم از دانش آموزان و هم از خودتان بالا ببرید.

مردم را میتوان به سه دسته تقسیم کرد: آنهایی که باعث میشوند مسائلی اتفاق بیفتد. آنهایی که تماشاگر یک اتفاق هستند و آنهایی که میگویند چه اتفاقی میافتد .

 1. ▪ یازدهمین مرحله در تدریس موفق: وسعت بخشید گستره ی دید خویش را

زمانی که با چالشها مواجه میشوید همه چیز را در نظر بگیرید. منشور در دستان شماست.

دانش آموزان را تغییر ندهید، بلکه روش پاسخ گویی به آنها را تغییر دهید.

این وبلاگ درآدرس http://mashghemehr.blogfa.com  به روز رسانی می گردد


[ ۱۳٩٠/۸/۱۳ ] [ ٩:۱٥ ‎ق.ظ ] [ جوادی منش ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

مهربانی نقش هر نقاش نیست هر که نقشی را کشید نقاش نیست نقش را نقاش معنا میدهد مهربانی نقش یار است حیف که یار نقاش نیست ****************************** دانی نازنینم ،می توانی ، راحت اسرار سعادت را بدانی رمز خوشبختی انسان نیست جز این، مهربانی ، مهربانی ، مهربانی ***************************** کاش میشد بر جدایی خشم کرد، شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد، کاش میشد خانه ای از مهر ساخت، مهربانی را در آن سرمشق کرد ****************************** یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم، یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم، مهربانی صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.
امکانات وب
نماز از آینه تصویر
 زنگ انشا
 تلالوء اندیشه
مشهد شهربهشت


كد لوگوي ماجاوا اسكریپت