شعر

کارت پستال درخواستی طراحان

عیب کار از جعبه تقسیم نیست

سیم سیاردل ما سیم نیست

این خدا این هم هزاران طول موج

 دیش احساسات ما تنظیم نیست

این وبلاگ درآدرس http://mashghemehr.blogfa.com  به روز رسانی می گردد

/ 55 نظر / 58 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شکوفه

مـــن بــه توخنـــدیدم چــون کــه میدانســـتم توبه چه دلهره ایی ازباغچــه همــسایه ســیب رادزدی پـــدرم ازپـــی توتنددوید ونمـــیدانستی باغــبان باغــچه همسایه پـــدرپـــیرمـــن است. مـــن به توخنـــدیدم تاکـــه باخــنده به تــوپـــاسخ عشق تـــوراخالـــصانه بدهم بـــغض چشـــمان تـــولیـــک لرزه انداخت به دستان من و ســــیب دندان زده ازدســت مــــن افتادبــه خـــاک دل مـــن گفت :بــــرو چون نمیـــخواست بـــه خاطرسپارد گریــــه تلخ تـــورا... ومـــن رفتم وهنوز سالهاست که درذهـــن من آرام?آرام حیرت وبغــــض توتکرارکنان میــــدهدآزارام ومــــن اندیشه کنان غرق دراین پندارم کـــه چه میشد اگـــرباغچه خانـــه ی ما ســـــیب نداشـــت!!!!!.....

سآرا

سلام خیلی زیبا و جالب بود

محسن نژاد

سلام همكار گرامي در اين عصر سيم سيار دل ما واقعا سرگردان و سيار است از اين همه ظاهرسازي ها. موفق باشيد[گل]

سوسن

دل داده ام بر بــاد، بــر هــرچــه باداباد مجنــون تر از ليلى، شيرين تر از فرهاد اى عشق از آتش اصــل و نسب دارى از تيـــــره دودى، از دودمـــــــان بـــــاد آب از تو طوفان شد،خاك از توخاكستر از بــــوى تو آتش، در جــان بـاد افتــاد هرقصربى شيرين،چون بيستون ويران هر كوه بى فرهاد،كاهى به دست باد هفتـــاد پشت مــا از نسـل غــم بودند ارث پــــدر مـــا را، انـــدوه مـــادر زاد از خــــاك مــــا در باد، بوى تو مى آيد تنها تو مى مــانى، ما مى رويم از ياد

سلام

حتما بچمو تو این مدرسه ثبت نام می کنم [لبخند][لبخند][لبخند] خوشحال می شم به من هم سر بزنی[تلفن]

زهره

از زندگی ، از این همه تکرار خسته ام از های و هوی کوچه و بازار خسته ام دلگیرم از ستاره و آزرده ام ز ماه امشب دگر ز هر که و هر کار خسته ام دلخسته سوی خانه ، تن خسته میکشم آه ...... کزین حصار دل آزار خسته ام بیزارم از خموشی تقویم روی میز وز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام از او که گفت یار تو هستم ، ولی نبود از خود که بی شکیبم و بی یار خسته ام تنها و دل گرفته و بیزار و بی امید از حال من مپرس که بسیار خسته ام [گل][گل][گل][گل][گل][گل]

خانم پرستار

سلام دوست خوبم خوبید؟[لبخند] مدتی حسابی سرم شلوغ بود نتونستم سربزنم چقد مطلب...! [گل][گل][گل][گل][گل]

گودرزی

هر روز برایت رویایی باشد در دست نه دور دست عشقی باشد در دل نه در سر و دلیلی باشد برای زندگی نه روز مره گی

گودرزی

در نظر آنان که پرواز را نمی فهمند هر قدر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد پس به پروازت فکر کن