در باره ی کلاسهای دوم و ششم ابتدایی سال 91+دانلود کتب دوم و ششم

 

 جدول برنامه درسی دانش آموزان پایه ششم

طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، مجموع ساعات سالانه دوره ابتدایی شامل 850 ساعت فعالیت کلاسی باید باشد که یک ساعت از ساعات درس قرآن به شکل تجمیعی برای تقویت روخوانی، روان خوانی و انس با قرآن اختصاص می یابد.

ردیف مواد درسی ساعت در هفته 1  قرآن 3 2  تعلیمات دینی و اخلاق 2 3  زبان و ادبیات فارسی 5 4  مطالعات اجتماعی و آداب زندگی 3 5  ریاضیات 4 6  علوم تجربی 2 7  هنر 2 8  سلامت و تربیت بدنی 9  تفکر و پژوهش 1 10  کار و فناوری 1 جمع  

25

 

همکارانی که سال آینده قراراست درپایه ی ششم ابتدایی تدریس نمایند

بایددوره های ذکرشده راببینند. 

 

درس

ساعت

مطالعات اجتماعی

16ساعت

تفکر، پژوهش

16 ساعت

هنر

12 ساعت

قرآن 

20 ساعت

ریاضی

32 ساعت

علوم تجربی

20 ساعت

فارسی

20 ساعت

کار و فناوری

16 ساعت 

تربیت بدنی

16 ساعت

هدیه های آسمانی

20 ساعت  برنامه درسی ملی 8 ساعت  جمع 188ساعت

 

/ 0 نظر / 20 بازدید